Osnovani smo 1999. godine sa idejom da stvorimo pouzdanu organizaciju koja je sposobna da kontinuirano analizira zahteve korisnika i tržišta, da shvata i razume trenutne potrebe i da predviđa one koje će se javiti u budućnosti. Ideja je da na osnovu tih dragocenih saznanja i poznavanja informacionih tehnologija, konstantno usavršavamo stabilni poslovni softver za koji smo u stanju da pružamo snažnu tehničku podršku.

Težimo da naša organizacija kumulira znanja koja treba da omoguće da našim korisnicima isporučimo savršen poslovni sofver koji se lako instalira i implementira, koji je stabilan i pouzdan i čije funkcije prevazilaze očekivanja korisnika. Želimo da sa našim korisnicima gradimo dugoročan partnerski odnos i da budemo prepoznati kao pouzdan i koristan partner.

Naš najvažniji proizvod je poslovni softver NOTES POS. Neprekidno radimo na njegovom usavršavanju a najvažniji saveznik u tom poslu su naši korisnici bez čijeg mišljenja, sugestija, primedbi i zahteva ne bi bilo moguće ostvariti bilo kakve rezultate. U dosadašnjem radu smo bili u prilici da poslovni softver Sors implementiramo u preko 700 preduzeća različitih veličina i delatnosti.